Om

Varje år diagnosticeras cirka 65000 kvinnor i Europa med äggstockscancer och 43000 dör varje år. I Sverige är statistiken ännu sämre, cirka 700 kvinnor diagnosticeras och 550 dör. Nya behandlings- och screeningmetoder behövs för att förbättra överlevnaden. 

Lena Wäpplings Stiftelse stödjer vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst äggstockscancer.  

Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela världen. 

Lena Wäpplings Stiftelse är en privat och oberoende stiftelse. Den grundades i april 2019 via en initial donation från stiftaren. Stiftelsen använder den årliga utdelningen samt under året inkomna donationer för att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsen kan lämna bidrag på eget initiativ och efter ansökan.  

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen och står under dess översyn och kontroll. 

Lena Wäppling, canceröverlevare av äggstockscancer stadium 4, är stiftaren

Läs mer om Lenas cancerhistoria och hennes fokus att öka medvetenheten om äggstockscancer, sprida ett positivt budskap och ge hopp. 

Styrelsemedlemmar
  • Jonas Eriksson Bergdahl

  • Johanna Landin

  • Karin Swärd

  • Leif Wäppling

  • Lena Wäppling

Kontakt:

E-post: lenawfoundation@gmail.com

Organisationsnummer: 802481-1922

© 2019 All rights reserved. Lena Wäppling's Foundation