top of page

Lena Wäpplings Stiftelse

Lena Wäpplings stiftelse grundades i maj 2019 av en äggstockscanceröverlevare. Stiftelsen är den enda privata stiftelsen i Sverige som samlar in och beviljar medel för att stödja forskning om tidigare diagnos och bättre behandlingar för äggstockscancer. Stiftelsen är privat och oberoende och har sitt säte i Västerås. Den använder den årliga utdelningen, och inkomna donationer till sina forskningsanslag. Beslut om att finansiera forskningsprojekt kan fattas på stiftelsens egna initiativ eller baserat på ansökningar. Stiftelsen är en registrerad välgörenhetsorganisation med ett 90-konto.

Läs vår vision, mission och våra värdeord!

Möt våra styrelseledamöter och vårt Patient- och anhörigråd.

Läs våra årsredovisningar och stadgar

Skärmavbild 2023-03-21 kl. 22.58.37.png
Skärmavbild 2023-02-22 kl. 16.55.46.png

Vision

Vi tror på en framtid där ingen kvinna dör i äggstockscancer.

Vision
Mission

Mission

Vårt uppdrag är att finansiera nationell och internationell forskning som kommer att resultera i tidigare diagnos och bättre behandlingar för äggstockscancer. 

Skärmavbild 2023-02-22 kl. 16.51.13.png
Values

Värdeord

Logga med värdeord sv.png

Kunskap & Effektivitet

Vi fokuserar på det som kan ha störst påverkan: forskning

Äggstockscancer är den mest förödande typen av cancer som drabbar kvinnor. Medicinska genombrott behövs akut. Det är därför vi riktar våra resurser uteslutande till detta område och endast för forskning. Eftersom innovation inom detta område är vårt enda hopp.

Samarbete & Ansvar

Vi ser till att dina donationer gör skillnad

Vi koordinerar våra satsningar med hjälp av en vetenskaplig kommitté för att säkerställa att dina donationer går till projekt som kan göra skillnad. Vi har ett 90-konto från Svensk Insamlingskontroll. Det betyder att minst 75 % av våra intäkter går direkt till vårt ändamål. För närvarande avsätter vi 100 % av våra medel till forskning!

Öppenhet & Helhetssyn

Vi tror på vetenskap utan gränser

Sjukdomar har inga gränser. Inte heller forskning! Det är därför vi beviljar medel var som helst i världen, där viktig forskning sker.

 Styrelse & Medlemsskap

Lena Wäppling är styrelseordförande. I styrelsen ingår dessutom ledamöterna: Jonas Eriksson Bergdahl, Johanna Landin, Karin Swärd och Lisa Ehrborg.

Stiftelsen är medlem ENGAGe; ett nätverk av patientföreningar och andra organisationer aktiva inom gynekologisk cancer (speciellt äggstock, corpus, livmoderhals, vulva och ovanliga cancerformer).

Stamp We are a proud_final (1).jpg
Board

Patient- och anhörigråd

Vårt Patient- och anhörigråd hjälper oss att säkerställa att vi inte missar några viktiga möjligheter att involvera personer som drabbats av äggstockscancer i stiftelsens arbete och strategiska inriktning. Hittills har rådet:

  • hjälpt oss med planering av våra aktiviteter

  • hjälpt oss att förbättra vår webbsida

  • hjälpt oss att vidareutveckla vårt välgörenhetslopp: Lenas Lopp för Livet.

Rådet är inte utsett för en viss tidsperiod utan vi har en flexibel modell där vi strävar efter att alltid ha en kärngrupp på mellan 5-10 patienter och anhöriga.

Patient
Skärmavbild 2023-03-13 kl. 17.08.02.png

Rådets medlemmar:

Maja Aase

Victoria Isakas

Mirjam Widén

Lena Jacobsson

Maria H.

Stina Hammar

Lena Wäppling

annual report

Årsredovisning & stadgar

Årsredovisning
bottom of page