top of page
forskare

Ansök om forskningsanslag

Ansök om forskningsanslag

Lena Wäpplings Stiftelse utlyser en gång per år medel för forskning inom gynekologi, främst för att diagnostisera och behandla äggstockscancer. Ansökningar kan skickas in mellan 1 oktober och 15 december varje år. 

Ladda ner ansökningshandlingar

Pipetterings Prover och provrör

Forskningsanslag
 

Antalet forskningsanslag kan variera. Ett forskningsanslag går till en juniorforskare (max 5 år sedan disputation). Tack vare våra generösa donatorer, har vi haft en positiv utveckling och har kunnat öka anslagen. 2023 kunde totalt 1.1 miljon kronor delas ut.

Klicka för mer information om våra mottagare!

Skärmavbild 2021-03-18 kl. 10.19.17.png

Medicinsk expertis

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis (SFOGs) vetenskapliga nämnd ansvarar för medicinsk granskning av inkomna ansökningar och lämnar en rekommendation till Lena Wäpplings Stiftelses styrelse för beslut om tilldelning av medel. 

Experts Panel

Beslut om tilldelade medel meddelas senast 30 april. Eventuella frågor samt ansökan skickas till lenawfoundation@gmail.com

 

Välkommen med din ansökan senast den 15 december! 

bottom of page