top of page
Annika Strandell photo.jpg


Annika Strandell

Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Opportunistisk salpingektomi för prevention av ovarialcancer

IngridHedenfalk.png

Ingrid Hedenfalk

Professor, Lunds Universitet, Lund

Single Cell Resolution of the High-Grade Serous Cancer Ecosystem

Ulrika joneborg.jpg


Ulrika Joneborg

Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

PET imaging of malignant ovarian tumors by a novel tracer, 68Ga-FAPI-46

Mottagare av forskningsbidrag 2022 
Totalsumma 1 miljon SEK

StefanEnroth2.jpg

Stefan Enroth

Docent, Uppsala Universitet, Uppsala

Protein biomarkers for early detection of ovarian cancer from dried, self-sampled cervico vaginal fluid

Mottagare av forskningsbidrag 2021
Totalsumma 1 miljon SEK

Prof_Gabriel_Schaer_USZ_Portrait.jpg

Gabriel Schär

Professor, Universitäts Spital, Zürich, Schweiz

Early detection of ovarian cancer in BRCA-carriers and non-carriers

Portrait Tobias Sjöblom.jpg

Tobias Sjöblom

Professor, Uppsala Universitet, Uppsala

Upptäckt och validering av diagnostiska biomarkörer för äggstockscancer

Mottagare av forskningsbidrag 2020
Totalsumma 500.000 SEK

_T2A8794.jpg

Angelique Flöter-Rådestad

Docent, Karolinska Institutet, Stockholm

BRCA mutation associated ovarian and breast cancer: evaluation of early detection markers and strategies for prevention

Skärmavbild 2021-04-05 kl. 13.58.54.png

Claudia Mateoiu

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Comparative studies of genetic abnormalities between endometriosis and ovarian cancer development

bottom of page