top of page

Äggstockscancer: visste du?

*Data from Global Cancer Statistics 2020. 

Hur många kvinnor drabbas?

I världen diagnostiseras cirka 314.000 kvinnor årligen i äggstockscancer och 207.000 dör*. I Lenas hemland: Sverige, är statistiken ännu sämre, cirka 700 kvinnor insjuknar och 550 dör. >70% diagnostiseras i sena sjukdomsstadier (stadium 3 och 4).

Skärmavbild 2022-02-02 kl. 19.16.35.png

*Data from Global Cancer Statistics 2020. 

Vad fokuserar forskningen på?

Överlevnadschansen ökar dramatiskt om äggstockscancer diagnostiseras tidigt. Därför fokuserar många forskare på tidig upptäckt tex. hitta biomarkörer, förstå sjukdomsförlopp, identifiera kvinnor med förhöjd risk. Återfallsrisken är hög och forskare fokuserar även på att hitta bättre och mer effektiva behandlingsmetoder för dem som redan insjuknat. 

Forskare med provrör

*Data from Global Cancer Statistics 2020. 

Vilka är symptomen?

  • Snabb mättnadskänsla

  • Svullen buk

  • Viktnedgång

  • Diffus buksmärta 

  • Förändrade avföringsvanor tex. förstoppning 

  • Urinträngningar 

 

Äggstockscancer kan vara svår att diagnostisera tidigt eftersom symptomen kan vara vaga och kan överlappa med symptom från flera andra mindre allvarliga sjukdomar. Kontakta alltid sjukvården om nya symtom tillkommer eller om de är ihållande. 

Stetoskop på Cardiogram

*Data från Global Cancer Statistics 2020

bottom of page