Lagtävling

vKlB_Tkw.jpeg

Vill du och din familj, vänner eller kollegor delta i loppet som ett lag? Vilket lag får ihop högst snitt dvs. flest kilometer per person under en timmes löpning eller promenad? Anmäl ett lag med minst 4 personer, ingen övre gräns. Samla ihop några kollegor och utmana en annan avdelning eller samla familjen och utmana dina grannar.  Startavgift 50 kr per person.

 

Samla dina kollegor och utmana en annan avdelning eller samla familjen och utmana grannfamiljen. Det är enkelt att anmäla ett lag. I plattformen som används för anmälan: RaceID, anmäler sig varje lagmedlem individuellt och anger lagets namn under "Klubb".

 

Efter loppet har avslutats, redovisas lagresultat; totalt antal km och snittet per lag. Priser lottas ut bland deltagande lag.